Přijímáme objednávky pro sezónu 2023/2024 *** objednejte se ještě dnes ***

 Palírna u zelené lípy

 .:: úvod  .:: služby  .:: kvas  .:: fotogalerie  .:: ceník  .:: napsali o nás  .:: mapa  .:: GDPR

služby...


PALÍRNA U ZELENÉ LÍPY
Stonava 334
735 34 Stonava

Objednávky:
+420 737 841 306


telefon:
+420 596 422 010
+420 596 422 683
+420 737 841 306

email:
info@palirna-stonava.cz

mapa


1. Pěstitelské pálení:
V roce 1999 jsme uvedli do provozu novou, moderní palírnu, určenou k výrobě destilátů z různých druhů zkvašeného ovoce, případně z domácího ovocného vína. Tato palírna pracuje na principu tradiční, v praxi ověřené rakouské technologie, která v současné době patří k nejvyhledávanějším a nejuznávanějším v Evropě. Její koncepce sestává z monoblokového systému, tj. destilace i rektifikace je prováděná v jediném kotli s nástavbou. Rektifikační díl se zesilovacími patry, deflegmátorem a speciální měděnou vestavbou (katalyzátorem) je vedle jakostního kvasu hlavním předpokladem získání velmi kvalitního destilátu. Chuťové a aromatické vlastnosti destilátu řídí zkušená obsluha pomocí regulace průběhu pálení na jednotlivých patrech v rektifikačním dílu. Za pozornost stojí plná mechanizace veškerých pomocných úkonů včetně přepravy kvasu z Vašich dopravních nádob, což zaručuje naprostou čistotu provozu a vylučuje jakoukoliv namáhavou manipulaci ze strany zákazníka.

Samotné získávání destilátu je automatizováno. Oproti klasickým, známým pálenicím stojí za povšimnutí předlohová nádrž, ve které před zahájením samotného procesu pálení je Vámi dodaný kvas regenerován a předehřívá se na požadovanou teplotu.

Celý proces manipulace s Vaší surovinou až do doby předání hotového výrobku můžete sledovat v příjemném prostředí naší palírny. Volný čas si můžete krátit sledováním některého z televizních pořadů, rozhlasu, čtením tématické literatury, případně jiným vhodným způsobem dle Vašich představ. Chcete-li, můžete svou surovinu dodat předem, případně být svědky jejího umístění v uzavřeném systému technologického zařízení a po dohodě s obsluhou si odebrat hotový výrobek, podle Vašich možností. V tomto případě Vám zaručujeme stejně kvalitní manipulací s Vaší surovinou, jako kdybyste celý proces pálení sledovali.

V roce 2013 jsme uvedli do provozu další kotel o objemu 150 litrů se stejnou technologii pálení destilátu.
Optimální množství kvasu pro jedno vypálení činí 300 litrů pro velký kotel a 150 litrů pro malý kotel.
Množství kvasu pod 50 litrů nevypalujeme.


2. Ultrazvukové "zestařování" pálenky:
Ultrazvukový přístroj v naší palírně upravuje během několika minut čerstvý destilát na zralou, mnoho let starou pálenku.

3. Drcení jablek a hrušek:
V průběhu naší pětileté praxe také, mezi jinými, zkoumáme potřeby zákazníků při získávání co nejkvalitnějších destilátů.
Představujeme Vám námi vyvinutý a patentovaný stroj na výrobu jablečné dřeně-hmoty nejvhodnější pro zajištění dokonalého prokvašení jablečného kvasu.
Jablka, ze kterých jste se rozhodli vypálit jakostní kalvádos, k nám přivezete celá, nezpracovaná. V nově zařízené místnosti naší palírny Vám je v průběhu několika minut přepracujeme na dokonale namixovanou dřeň, v konzistenci nejvhodnější pro dokonalé prokvašení tak, aby nezůstaly žádné zbytkové části neprokvašeného ovoce, ze kterého pak nelze nic vypálit.
Podobně, jako při procesu pálení v naší palírně i v drtírně činnost probíhá bez lidské námahy a namixovanou jablečnou dřeň Vám načerpáme do nádob (sudů), umístěných na Vašem autě.
Nádoby (sudy) naplněné jablečnou dření si uložíte do místnosti, kterou využíváte k procesu kvašení. Veškerých rad se Vám dostane od naší obsluhy.
Upozornění!
Tuto službu poskytujeme výhradně zákazníkům, kteří budou pálit v naší palírně. Nejmenší množství jablek, které přijímáme k mixování, je 150 kg. Doporučujeme však více než 200 kg.

Z 50kg jablek připravíme až 50 litrů kvasné dřeně!

Důležité pokyny pro naše zákazníky:
Kvasné nádoby – sudy, které si dovezete spolu s jablky určenými k mixování a do kterých Vám načerpáme hotovou dřeň, dokonale vyčistěte. Použijte jen takové, které lze uzavřít.
Jablka určená ke zpracování dovezte čistá, nenahnitá v přepravkách,pytlích, nebo krabicích. Labužníkům, kteří chtějí docílit nejvyšší jakosti kvasu a následně destilátu, doporučujeme zbavit ovoce stopek. Obsahují hodně tříslovin, které způsobují trpčí chuť destilátu. Kvasné nádoby ( sudy ) naplněné námi namixovanou jablečnou hmotou uložte do větrané místnosti se stálou teplotou (18 – 25°C), mimo dosah přímého slunečního záření. Přikryjte víkem tak, aby plyny vzniklé při kvašení mohly unikat. Více pracné, ale nejdokonalejší je zajištění kvašení pod kvasnou zátkou, která umožňuje únik plynů z nádoby ven a zabraňuje přístupu vzduchu. Po cca 5-ti až 6-ti týdnech by měl být proces kvašení ukončen. Tehdy můžete přivézt vzorek kvasu (cca 0,05l) do naší palírny, kde zjistíme stupeň prokvašení a upřesníme termín pálení. Předběžný termín bude stanoven při mixování ovoce.
O všech podrobnostech Vás také bude informovat obsluha palírny při zpracovávání Vašich jablek na ovocnou dřeň.

4. Zpracování celých jablek:
Dodaná jablka jsou v prostorách naší palírny zpracována na jablečný kvas, který je následovně vypálen a upraven na 50-ti % pálenku výborné chuti i vůně.
Doba zpracování ovoce a předání finálního výrobku činí 5-10 týdnů.

Tato služba je omezena kapacitou kvasných nádob.